Vyhledávání závad: Systém zpětného vedení spalin

Info: Článek včetně použitých obrázků a technických údajů vychází ze servisní informace SI0100

Zpětné vedení spalin (AGR) je osvědčená a vyzkoušená metoda snižování škodlivých látek: Díky přimíchávání spalin se snižuje podíl kyslíku ve směsi paliva se vzduchem a tím teplota spalování ve válcích klesá. Škodlivé oxidy dusíku (NOx) vznikají převážně při vysokých teplotách a tlacích, a proto mohou být takto koncentrace NOx , které jsou vypouštěny do prostředí, sníženy až o 50 %. U vznětových motorů se kromě toho snižuje vytváření částic sazí o cca 10 %.

Obr.: Princip zpětného vedení spalin´(pneumatické):
1 Vzduchový filtr
2 Snímač hmotnosti vzduchu
3 Škrticí / regulační klapka
4 Válec
5 Ventil AGR (zde: pneumatický)
6 Elektropneumatický převodník tlaku
7 Sonda lambda (zážehové motory)
8 Katalyzátor

Zpětné vedení spalin se zapíná jen v určených provozních bodech. U zážehových motorů je to zpravidla nad volnoběžnými otáčkami až k hornímu částečnému zatížení, u vznětových motorů do cca 3000 min-1 a střední zátěže.

 

Konstrukční díly zpětného vedení spalin (AGR)

Ventil AGR dávkuje množství spalin, které jsou přiváděny zpět. Je umístěn buď na sběrném výfukovém potrubí nebo na sací soustavě, nebo je umístěn v žáruvzdorném výfukovém vedení, které spojuje sběrné výfukové potrubí se sací soustavou. Pneumatické ventily AGR jsou ovládány podtlakem pomocí elektromagnetických ventilů: U jednoduchých systémů s elektrickým přepínacím ventilem (EUV) má ventil AGR pouze funkci Otevřeno – Zavřeno. U systémů s elektropneumatickým převodníkem tlaku (EPW) je možno ventil AGR plynule přestavovat. Podtlak je odebírán ze sacího potrubí nebo je vytvářen vakuovým čerpadlem.

Elektrické nebo elektromotorické ventily AGR jsou řízeny přímo řídicí jednotkou motoru a nepotřebují žádný podtlak ani elektromagnetický ventil.

Ventily AGR u vozidel se vznětovými motory mají v důsledku vysoké intenzity zpětného vedení spalin velké průřezy otvorů.
Vlevo: Pneumatický ventil AGR
Uprostřed: Pneumatický ventil AGR s rozpoznáváním polohy
Vpravo: Elektrický dvoutalířový ventil AGR

U ventilů AGR pro zážehové motory jsou průřezy podstatně menší.
Vlevo: Elektrický ventil AGR s přípojkou k okruhu chladicí kapaliny
Uprostřed: Pneumatický ventil AGR
Vpravo: Elektrický ventil AGR


Obr. 1: Pomocí elektropneumatických ventilů jsou aktivovány pneumatické ventily AGR.
Obr. 2: Snímač hmotnosti vzduchu je u vznětových motorů nutný mimo jiné také pro regulaci zpětného vedení spalin.
Obr. 3: U vozidel se vznětovými motory není diference tlaku mezi stranou výfuku a stranou sání dostatečná k dosažení vysoké intenzity zpětného vedení spalin, a proto se používají „regulační klapky“ umístěné v sacím potrubí, aby se vytvořil potřebný podtlak.

Tipy pro vyhledávání závad

Nejčastější příčiny poruch systému AGR jsou zalepené nebo zkarbonované ventily AGR. Spaliny přiváděné zpět obsahují kromě plynných škodlivých látek také částice sazí, a to zejména u vozidel se vznětovými motory. Z oleje v nasávaném vzduchu mohou vzniknout karbonizace nebo zalepení, proti nimž síla ventilu někdy není dostatečná – ventil AGR potom nelze otevřít nebo naopak zůstává stále v otevřeném stavu. Následky se projevují jako škubání, neklidný volnoběh nebo nízký výkon. Příčinami silně zaolejovaného nasávaného nebo plnicího vzduchu mohou být poruchy v odvzdušnění klikové skříně, vyběhaná ložiska, ucpané zpětné vedení oleje u turbodmychadla, vyběhaná těsnění dříků popř. vodítek ventilů, použití nevhodné kvality motorových olejů nebo příliš vysoký stav motorového oleje. Neobvykle silné usazeniny mohou být způsobeny také v důsledku závad ve vstřikovací soustavě.

Ačkoli jsou ventily AGR dimenzovány na činnost při vysokých teplotách ve výfukové soustavě, může někdy docházet k poškození ventilu teplem. Příčiny může vyvolávat nesprávné řízení, příliš vysoký protitlak spalin nebo neotevřený vypouštěcí ventil ("Wastegateventil") turbodmychadla. Někdy je to také manipulace ("Tuning") provedená za účelem zvýšení plnicího tlaku. U pneumatických ventilů AGR je příčinu poruch možno najít v celé oblasti aktivace podtlaku (vakuové čerpadlo, podtlaková vedení, elektromagnetické ventily). Elektrické ventily AGR a elektromagnetické ventily lze většinou ovládat prostřednictvím diagnostiky akčních členů pomocí testeru motoru. Přepnutí funkčního ventilu je při stojícím motoru dobře slyšet.

Před čištěním komponent AGR důsledně varujeme! Pokud by již byl konstrukční díl skutečně vadný, nepřinese vyčištění žádné zlepšení. Jestliže by bylo s fungujícími konstrukčními díly zacházeno tímto způsobem, mohly by být čištěním poškozeny. Vadný konstrukční díl je třeba vždy vyměnit za nový.


Obr. 1: Ventily AGR se samy o sobě nemohou znečistit sazemi, a proto musí být vypátrána příčina vzniku sazí.
Obr. 2: Sůl a nečistoty mohou poškodit snímač hmotnosti vzduchu – přinejmenším však mohou zkreslit výsledky měření, což opět může ovlivnit funkci AGR.
Obr. 3: Ať již jde o pneumatické ventily AGR nebo zde EPW: pomocí ručního podtlakového čerpadla je možno snadno zkontrolovat jejich funkci.

Vyhledávání závad ve zpětném vedení spalin:

 Reklamace:  Možné příčiny:  Opatření
 Prostřednictvím ventilu AGR
 • neklidný volnoběh
 • škubání
 • nízký výkon
 • nouzový chod
 • MIL svítí/kód závady uložen
 • nízký výkon oblasti nízkých otáček nebo v oblasti chodu za studena (zážehové motory)
 • nízký výkon oblasti vysokých otáček (vznětové motory)
 • všeobecně: zkarbonovaný / zalepený ventil AGR
  • špatné, nečisté spalování
  • závady v řízení motoru
  • častý provoz na krátké vzdálenosti
  • netěsnosti v podtlakovém systému
 • kontrola řídicího systému motoru
 • zkontrolujte verzi softwaru řídicí jednotky motoru
 • zabraňte výhradnímu provozu na krátké vzdálenosti
 • vyměňte ventil
 • vadné elektromagnetické ventily
 • poruchy v podtlakovém systému
 • zkontrolujte funkci, elektrickou aktivaci a těsnost podtlakového systému. Viz níže: „Podtlakový systém“.
 • Silně zaolejovaný nasávaný nebo plnicí vzduch:
  • poruchy odvzdušnění klikové skříně,
  • příliš vysoký stav motorového oleje,
  • nedostatečná kvalita motorového oleje,
  • vyběhaná těsnění dříku ventilu popř. Vodítek ventilů.
 • zkontrolujte odlučovač oleje, odvzdušňovací ventil motoru
 • písty, pístní kroužky, válce, těsnění dříků ventilů popř.
 • vodítek ventilů zkontrolujte z hlediska opotřebení.
 • zkontrolujte zpětné vedení oleje u turbodmychadla
 • proveďte odbornou výměnu oleje a olejového filtru
 • signál snímače hmotnosti vzduchu nebo jiného snímače je nesprávný
 • zkontrolujte předepsané hodnoty snímačů a popř. je vyměňte
 • P0401 „Intenzita průtoku je příliš nízká“
 • P0103 „Hmotnost vzduchu je příliš vysoká“
 • ventil AGR se neotvírá popř. není aktivován
 • systém AGR byl vyřazen (vozidlo vůbec nereaguje na ABE!)
 • zkontrolujte přípojky a aktivaci
 • P0402 „Intenzita průtoku je příliš vysoká“
 • P0102 „Hmotnost vzduchu je příliš nízká“
 • ventil AGR se nezavírá/je trvale otevřený.
 • nekontrolovatelné, trvalé zpětné vedení spalin (AGR)
 • vyměňte ventil AGR
 • zkontrolujte přípojky a aktivaci
 • ventil AGR je poškozen teplem, má viditelně změněnou barvu,natavení (zážehový motor).
 • nesprávná aktivace
 • příliš vysoký protitlak spalin,
 • neotevřený vypouštěcí ventil turbodmychadla
 • vyměňte ventil AGR
 • zkontrolujte aktivaci ventilu AGR
 • kontrola protitlaku spalin
 • zkontrolujte vypouštěcí ventil turbodmychadla
 • („Wastegate“) a jeho aktivaci
 • nový ventil AGR bez funkce
 • vysoké volnoběžné otáčky (volnoběh) po montáži
 • nový ventil AGR nebyl adaptován
 • provedením základního nastavení ventilu AGR pomocí testeru motoru
 prostřednictvím podtlakového systému / elmg. Ventilu
 • kolísající otáčky motoru
 • vynechávání motoru
 • nouzový chod
 • slábnoucí výkon brzd
 • vadné hadice (pórovitost, okousání kunou)
 • netěsné přípojky na pneumatických ventilech
 • netěsné zpětné ventily/podtlakový zásobník
 • vadné/pórovité membrány nebo těsnění na pneumatických regulátorech
 • netěsnosti v sacím potrubí
 • v případě poškození zkontrolujte těsnost všech komponent
 • v podtlakovém systému a poškozený díl vyměňte
 vyvolané snímačem hmotnosti vzduchu
 • P0401 „Intenzita průtoku je příliš nízká“
 • černý kouř
 • nízký výkon
 • nouzový chod
 • Snímač hmotnosti vzduchu je poškozen/znečištěn z těchto důvodů:
  • částice nečistot v nasávaném vzduchu
  • netěsnosti v sací soustavě, nastříkaná voda
  • znečištění při výměně vzduchového filtru
  • ucpaný vzduchový filtr,
  • zaolejovaný sportovní vzduchový filtr
 • zabraňte vnikání vody a částic do sací soustavy
 • poškození turbodmychadla
 • zkontrolujte turbodmychadlo


7.00020.24.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.00020.24.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1,3CDTi/bez t., PIERBURG, 18111-84E50-000, 18111-84E51-000, 18111-84E52-000, 55184651, 55201144, 55219498, 5851049, 851364, 851744, 93177422, 93189335, 93196798, 700020240 7.00020.24.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Ventil AGR/EGR 1,3CDTi/bez t.
 • Typ ventilu:  elektromagnetický ventil
 • druh provozu:  elektrický
 • napeti [V]:  12 V
 • Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:  s těsněním
$168.68/ks s DPH ($168.68/ks bez DPH)
$109.64/ks s DPH ($109.64/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 9 ks

Doporučujeme!

7.00020.25.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.00020.25.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1,3CDTi/bez t., PIERBURG, 55192348, 55195196, 55204941, 55219499, 5851060, 5851065, 851368, 93184196, 93188772, 93196799, 700020250 7.00020.25.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Ventil AGR/EGR 1,3CDTi/bez t.
 • Typ ventilu:  elektromagnetický ventil
 • druh provozu:  elektrický
 • napeti [V]:  12 V
 • Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:  s těsněním
$214.45/ks s DPH ($214.45/ks bez DPH)
$139.39/ks s DPH ($139.39/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 4 ks

Doporučujeme!

7.00063.10.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.00063.10.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1,9JTD/těs., PIERBURG, 46823850, 55194735, 55204250, 55215031, 5851056, 5851067, 71723453, 851341, 93181981, 7.00063.07.0, 700063070, 700063100 7.00063.10.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Ventil AGR/EGR 1,9JTD/těs.
 • Typ ventilu:  elektromagnetický ventil
 • druh provozu:  elektrický
 • napeti [V]:  12 V
 • Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:  s těsněním
$221.59/ks s DPH ($221.59/ks bez DPH)
$144.03/ks s DPH ($144.03/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: > 25 ks

Doporučujeme!

7.00075.07.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.00075.07.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1.9dCi, PIERBURG, 7701058850, 7701065038, 7701067308, 8200463548, 8200467059, 8200542999 7.00075.07.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Ventil AGR/EGR 1.9dCi
 • Typ ventilu:  elektromagnetický ventil
 • druh provozu:  elektrický
 • Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:  s těsněním
$334.00/ks s DPH ($334.00/ks bez DPH)
$217.10/ks s DPH ($217.10/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 2 ks

Doporučujeme!

7.00309.07.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.00309.07.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 3,0TDI , PIERBURG, 059131503H 7.00309.07.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Ventil AGR/EGR 3,0TDI
 • Typ ventilu:  membránový ventil
 • druh provozu:  pneumatický
 • Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:  s těsněním
$120.12/ks s DPH ($120.12/ks bez DPH)
$78.08/ks s DPH ($78.08/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 0 ks
Sklad dodavatele: zjistit

Doporučujeme!

7.00365.06.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.00365.06.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1,9TDI/bez t., PIERBURG, 038131501AD, 038131501BF, 038131501BH, 7.00365.04.0, 700365040, 700365060 7.00365.06.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Ventil AGR/EGR 1,9TDI/bez t.
 • Typ ventilu:  řidicí ventil
 • druh provozu:  elektrický
 • napeti [V]:  12 V
 • Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:  s těsněním
$266.20/ks s DPH ($266.20/ks bez DPH)
$173.03/ks s DPH ($173.03/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 13 ks

Doporučujeme!

7.00368.15.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.00368.15.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1,5dCi/bez t., PIERBURG, 14710-00Q0E, 14710-00Q0G, 18520-84A53, 8200270177, 8200452876, 8200550348, 8200550361, 8200561269 7.00368.15.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Ventil AGR/EGR 1,5dCi/bez t.
 • Typ ventilu:  řidicí ventil
 • druh provozu:  elektrický
 • napeti [V]:  12 V
$247.91/ks s DPH ($247.91/ks bez DPH)
$161.14/ks s DPH ($161.14/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 2 ks

Doporučujeme!

7.00450.09.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.00450.09.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 3,0 24V , PIERBURG, 11717793484, 11717804380, 11717804382, 7793484, 7804380, 7804382 7.00450.09.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Ventil AGR/EGR 3,0 24V
 • Typ ventilu:  membránový ventil
 • druh provozu:  pneumatický
$154.56/ks s DPH ($154.56/ks bez DPH)
$100.46/ks s DPH ($100.46/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 19 ks

Doporučujeme!

7.00450.10.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.00450.10.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 3,0 24V  , PIERBURG, 11717804351, 11717804352, 7804351, 7804352 7.00450.10.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Ventil AGR/EGR 3,0 24V
 • Typ ventilu:  membránový ventil
 • druh provozu:  pneumatický
$152.16/ks s DPH ($152.16/ks bez DPH)
$98.90/ks s DPH ($98.90/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 1 ks

Doporučujeme!

7.00512.03.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.00512.03.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 3,0 24V , PIERBURG, 11717792077, 11717804381, 7792077, 7804381 7.00512.03.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Ventil AGR/EGR 3,0 24V
 • Typ ventilu:  membránový ventil
 • druh provozu:  pneumatický
$153.12/ks s DPH ($153.12/ks bez DPH)
$99.53/ks s DPH ($99.53/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 1 ks

Doporučujeme!

7.00555.06.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.00555.06.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 2,4TDI 20V, PIERBURG, VOLVO S60/V70 2.4 TDI, 30774848, 36000997, 36050570 7.00555.06.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Ventil AGR/EGR 2,4TDI 20V, VOLVO S60/V70 2.4 TDI
 • Typ ventilu:  řidicí ventil
 • druh provozu:  elektrický
 • Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:  s těsněním
 • vseobecne informace:  without the electronics unit
$538.64/ks s DPH ($538.64/ks bez DPH)
$350.12/ks s DPH ($350.12/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 1 ks

Doporučujeme!

7.00555.07.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.00555.07.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 2,4D5, PIERBURG, VOLVO S60/V70 2.4 TDI, 31216573, 7.00555.07.0, 700555070 7.00555.07.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Ventil AGR/EGR 2,4D5, VOLVO S60/V70 2.4 TDI
 • Typ ventilu:  řidicí ventil
 • druh provozu:  elektrický
 • vseobecne informace:  electronics unit only
$222.27/ks s DPH ($222.27/ks bez DPH)
$144.48/ks s DPH ($144.48/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 3 ks

Doporučujeme!

7.00578.12.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.00578.12.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 2.2, PIERBURG, AJ811155, LR000997, MN982239, 1427355, 1618T1, 6G9Q9D475AA, 9656911780 7.00578.12.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Ventil AGR/EGR 2.2
 • Typ ventilu:  řidicí ventil
 • druh provozu:  elektrický
 • napeti [V]:  12 V
 • Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:  s těsněním
$212.04/ks s DPH ($212.04/ks bez DPH)
$137.83/ks s DPH ($137.83/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 3 ks

Doporučujeme!

7.00684.14.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.00684.14.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 2,0 16V, PIERBURG, 11717801942, 7801942, 7.00684.10.0 7.00684.14.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Ventil AGR/EGR 2,0 16V
 • Typ ventilu:  membránový ventil
 • druh provozu:  pneumatický
 • Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:  s těsněním
 • Doplňující výrobek/info 2:  s potenciometrem
$151.00/ks s DPH ($151.00/ks bez DPH)
$98.15/ks s DPH ($98.15/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 4 ks

Doporučujeme!

7.00789.10.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.00789.10.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR, PIERBURG, 057131501C, 057131501D, 057131501E, 057131501F, 057131501G, 95811105120 7.00789.10.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Ventil AGR/EGR
 • Typ ventilu:  řidicí ventil
 • druh provozu:  elektrický
 • Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:  s těsněním
$218.36/ks s DPH ($218.36/ks bez DPH)
$141.93/ks s DPH ($141.93/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 2 ks

Doporučujeme!

7.00823.06.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.00823.06.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 2,5 TDi, PIERBURG, 076131501A, 076131501B 7.00823.06.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Ventil AGR/EGR 2,5 TDi
 • Typ ventilu:  řidicí ventil
 • druh provozu:  elektrický
 • napeti [V]:  12 V
 • Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:  s těsněním
$214.84/ks s DPH ($214.84/ks bez DPH)
$139.65/ks s DPH ($139.65/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: > 25 ks

Doporučujeme!

7.00907.03.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.00907.03.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1,9TDI, PIERBURG, 03G131502, 03G131502B, 7.00907.00.0, 7.00907.01.0, 7.00907.03.0, 700907000, 700907010, 700907030 7.00907.03.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Ventil AGR/EGR 1,9TDI
 • Typ ventilu:  řidicí ventil
 • druh provozu:  elektrický
 • napeti [V]:  12 V
 • Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:  s těsněním
$150.96/ks s DPH ($150.96/ks bez DPH)
$98.12/ks s DPH ($98.12/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: > 25 ks

Doporučujeme!

7.01106.38.0 Chladič, recirkulace spalin PIERBURG
7.01106.38.0, Chladič, recirkulace spalin, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 3,0TDI 24V, PIERBURG, 059131515AD, 059131515BP, 059131515CB, 059131515CC, 059131515D, 059131515ET, 059131515M, 059131515R, 95811101100, 95811101102, 95811101103, 95811101104 7.01106.38.0 - Chladič, recirkulace spalin PIERBURG, Ventil AGR/EGR 3,0TDI 24V
 • druh provozu:  elektrický
$587.40/ks s DPH ($587.40/ks bez DPH)
$381.81/ks s DPH ($381.81/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 0 ks
Sklad dodavatele: zjistit

Doporučujeme!

7.01268.03.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.01268.03.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR/D 2066, PIERBURG, A9041400060, 04257888, 51.08150-0029, 9041400060, 5.36359.03.0, 51.08150.0029, 51081500029, 536359030, 7.01268.03.0, 701268030 7.01268.03.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Ventil AGR/EGR/D 2066
 • Typ ventilu:  zpětný ventil
 • druh provozu:  pneumatický
 • vseobecne informace:  Non-return valve
$245.41/ks s DPH ($245.41/ks bez DPH)
$159.52/ks s DPH ($159.52/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 1 ks

Doporučujeme!

7.01599.10.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.01599.10.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1,3 CDTi , PIERBURG, Fiat Punto Panda Doblo 500, Opel Astra Corsa Meriva 1,3CDTi 16V 2010+, 1618QR, 18520-63P00, 18520-68L00, 18521-63P00, 55216292, 55252380, 555278343, 55577947, 55599946, 5851089, 71753846, 71795160, 851045, 851176, 93195431 7.01599.10.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Ventil AGR/EGR 1,3 CDTi , Fiat Punto Panda Doblo 500, Opel Astra Corsa Meriva 1,3CDTi 16V 2010+
 • Typ ventilu:  řidicí ventil
 • druh provozu:  elektrický
 • napeti [V]:  12 V
 • Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:  s těsněním
$149.68/ks s DPH ($149.68/ks bez DPH)
$97.29/ks s DPH ($97.29/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 2 ks

Doporučujeme!

7.01782.07.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.01782.07.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 3,0TDI 24V, PIERBURG, 059131501C, 059131501D, 059131501H, 95511105100, 95511105101, 7.01782.02.0, 7.01782.03.0, 7.01782.07.0, 701782020, 701782030, 701782070 7.01782.07.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Ventil AGR/EGR 3,0TDI 24V
 • Typ ventilu:  řidicí ventil
 • druh provozu:  elektrický
 • Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:  s těsněním
$255.91/ks s DPH ($255.91/ks bez DPH)
$166.34/ks s DPH ($166.34/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 9 ks

Doporučujeme!

7.02014.07.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.02014.07.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 3.0dCi, PIERBURG, 14710-00Q0P, 14710-00Q0S, 8200939136, 8201016581 7.02014.07.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Ventil AGR/EGR 3.0dCi
 • Typ ventilu:  řidicí ventil
 • druh provozu:  elektrický
 • Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:  s těsněním
$241.44/ks s DPH ($241.44/ks bez DPH)
$156.94/ks s DPH ($156.94/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 1 ks

Doporučujeme!

7.02132.07.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.02132.07.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 2,7TDI, PIERBURG, VW Touareg, Audi A4 A5 A6 Q5 Q7 2,7TDI 3,0TDI CATA CASA CASD 2008+, 059131502B, 059131502G, 95811105100, 95811105101, 702132070 7.02132.07.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Ventil AGR/EGR 2,7TDI, VW Touareg, Audi A4 A5 A6 Q5 Q7 2,7TDI 3,0TDI CATA CASA CASD 2008+
 • Typ ventilu:  řidicí ventil
 • druh provozu:  elektrický
 • Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:  s těsněním
$214.84/ks s DPH ($214.84/ks bez DPH)
$139.65/ks s DPH ($139.65/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 12 ks

Doporučujeme!

7.02209.11.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.02209.11.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1,6TDCi/s těs., PIERBURG, AV6Q-9E456-AA, AV6Q-9E456-BA, MN982670, 1618LN, 1696587, 1702178, 36001458, 36001479, 36001487, 9467633780, 1618.LN, AV6Q9E456BA 7.02209.11.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Ventil AGR/EGR 1,6TDCi/s těs.
 • Typ ventilu:  řidicí ventil
 • druh provozu:  elektrický
 • Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:  s těsněním
$298.95/ks s DPH ($298.95/ks bez DPH)
$194.32/ks s DPH ($194.32/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 5 ks

Doporučujeme!

7.02256.37.0 Přepínací ventil, přepínací klapka (sací potrubí) PIERBURG
7.02256.37.0, Přepínací ventil, přepínací klapka (sací potrubí), AGR ventil, Ventil AGR/EGR , PIERBURG, Mercedes Sprinter Viano SLK, Smart , A0025401497, A0025407097, 0025401497, 0025407097, 05099822AA, 2E0906283, 68086987AA 7.02256.37.0 - Přepínací ventil, přepínací klapka (sací potrubí) PIERBURG, Ventil AGR/EGR , Mercedes Sprinter Viano SLK, Smart
 • Typ ventilu:  přepínací ventil
 • druh provozu:  elektrický
 • napeti [V]:  12 V
$26.40/ks s DPH ($26.40/ks bez DPH)
$17.16/ks s DPH ($17.16/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 1 ks

Doporučujeme!

7.02756.07.0 Chladič, recirkulace spalin PIERBURG
7.02756.07.0, Chladič, recirkulace spalin, AGR ventil, Ventil AGR/EGR - chladič, PIERBURG, 03L115512, 03L115512A, 03L115512C, 03L115512D, 7.02756.04.0, 7.02756.07.0, 702756040, 702756070 7.02756.07.0 - Chladič, recirkulace spalin PIERBURG, Ventil AGR/EGR - chladič
$828.00/ks s DPH ($828.00/ks bez DPH)
$538.20/ks s DPH ($538.20/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 8 ks

Doporučujeme!

7.03196.09.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.03196.09.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 2,0BiTDi, PIERBURG, VW Multivan/Transporter 2.0BiTDI, 03L131477, 03L131477A, 03L131501H, 03L131501Q, 03L131501T, 7.03196.09.0, 703196090 7.03196.09.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Ventil AGR/EGR 2,0BiTDi, VW Multivan/Transporter 2.0BiTDI
 • Typ ventilu:  řidicí ventil
 • druh provozu:  elektrický
 • Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:  s těsněním
$237.00/ks s DPH ($237.00/ks bez DPH)
$154.05/ks s DPH ($154.05/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 3 ks

Doporučujeme!

7.03622.06.0 Chladič, recirkulace spalin PIERBURG
7.03622.06.0, Chladič, recirkulace spalin, AGR ventil, Ventil AGR/EGR - chladič, PIERBURG, 55577950, 55583791, 71769760, 851048, 851074, 703622060 7.03622.06.0 - Chladič, recirkulace spalin PIERBURG, Ventil AGR/EGR - chladič
 • Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:  s těsněním
$265.95/ks s DPH ($265.95/ks bez DPH)
$84.32/ks s DPH ($84.32/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 1 ks

Výprodej!

7.03784.34.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.03784.34.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 2,2TDCi, PIERBURG, BK2Q-9D475-CB, BK2Q-9D475-CC, BK2Q-9D475-CD, BK2Z-9D475-A, FB3Q-9D475-AA, FB3Q-9D475-AB, FB3Q-9D475-AC, LR030027, LR055534, LR081121, 1730360, 1835009, 1895826, 1932037, 2017121, 2026142, 9800555380, 7.03784.00.0, 7.03784.05.0, 7.03784.09.0, 7.03784.10.0, 7.03784.18.0, 7.03784.20.0, 7.03784.34.0, 703784000, 703784050, 703784090, 703784100, 703784180, 703784200 7.03784.34.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Ventil AGR/EGR 2,2TDCi
 • Typ ventilu:  řidicí ventil
 • druh provozu:  elektrický
 • Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:  s těsněním
$198.00/ks s DPH ($198.00/ks bez DPH)
$128.70/ks s DPH ($128.70/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: > 25 ks

Doporučujeme!

7.04879.00.0 Termostat, chladivo PIERBURG
7.04879.00.0, Termostat, chladivo, AGR ventil, Termostat AGR/EGR, PIERBURG, 1338178, 24405922, 55577072, 6338018, 71744389, 96984104 7.04879.00.0 - Termostat, chladivo PIERBURG, Termostat AGR/EGR
 • Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:  s těsněním
 • vseobecne informace:  Opening temperature 105C
$87.24/ks s DPH ($87.24/ks bez DPH)
$56.71/ks s DPH ($56.71/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 4 ks

Doporučujeme!

7.20279.50.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.20279.50.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Nedodává se, PIERBURG, 11711264152, 1264152, 7.20279.50.0, 720279500 7.20279.50.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Nedodává se
 • Typ ventilu:  membránový ventil
 • druh provozu:  pneumatický
 • Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:  bez těsnění
$307.84/ks s DPH ($307.84/ks bez DPH)
$55.56/ks s DPH ($55.56/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 1 ks

Výprodej!

7.21826.52.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.21826.52.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Nedodává se, PIERBURG, 1005178, 1668040, 7048100, 93FF9D475AA, 93FF9D475AB, 93FF9D475AC, 7.21826.00.0, 7.21826.01.0, 7.21826.02.0, 7.21826.51.0, 721826520 7.21826.52.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Nedodává se
 • Typ ventilu:  membránový ventil
 • druh provozu:  pneumatický
 • Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:  bez těsnění
$204.08/ks s DPH ($204.08/ks bez DPH)
$24.40/ks s DPH ($24.40/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 2 ks

Výprodej!

7.21835.53.0 AGR-Ventil PIERBURG
7.21835.53.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Nedodává se, PIERBURG, 6842404, 6842725, 721835530 7.21835.53.0 - AGR-Ventil PIERBURG, Nedodává se
 • Typ ventilu:  membránový ventil
 • druh provozu:  pneumatický
 • Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:  bez těsnění
$130.96/ks s DPH ($130.96/ks bez DPH)
$85.12/ks s DPH ($85.12/ks bez DPH)
Dostupnost:
Sklad: 0 ks
Sklad dodavatele: zjistit

Výrobek není možné zakoupit.