Změna názvu společnosti na KS MOTOR s.r.o.

28.11.2018

Od 28/11/2018 se jmenujeme KS MOTOR s.r.o.

Všechny ostatní informace zůstávají beze změn. Pokud naši firmu vedete ve svém systému, prosíme opravte název firmy.

Kompletní info zde.

Původní název firmy „KS Motor Servis Van, s.r.o.“ již neexistuje.